Statistika

Princové jsou na draka
Svěrák,Uhlíř

1. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno
a i když je tma jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci.
R: [: Statistika nuda je, má však cenné údaje,
neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí. :]
2. Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští,
pak statistika předpovídá, že nestvůra už neposnídá.
R:
3. Tak vyřiďte to ctěné sani, že záleží to čistě na ní,
když nepustí ji choutky dračí, tak bude o hlavičky kratší.
R:


Vytisknout