Česká abeceda

Morseova abeceda

Morseovu abecedu vymyslel na konci na konci 19. století americký fyzik Samuel F. B. Morse (1791–1872), který ji v roce 1844 vyzkoušel při prvním telegrafickém spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Odtud pochází ona památná věta: „What hath God wrought“ (tj. česky „Co to Bůh způsobil“).

Původní Morseova abeceda měla své chyby, teprve v roce 1918 je odstranil jistý Philips. Používala např. tři druhy mezer, což podstatně zhoršovalo čitelnost. Menší nevýhodou byla i skutečnost, že nejkratší kombinace signálů neodpovídaly nejčastěji používaným znakům.

Morseova abeceda měla značný význam též v námořnictví a armádě. Např. ještě do roku 1996 ji používaly jako prostředek tísňového volání všechny lodě o výtlaku větším než 300 tun (nahrazena globálním námořním tísňovým a bezpečnostním systémem GMDSS). Známé SOS, které v překladu z angličtiny znamená „spaste naše duše“, znělo i z paluby potápěcího se Titaniku.

V pozdější době nahradilo Morseovu abecedu v rádiovém provozu mluvené slovo a dnes bývá používána hlavně radioamatéry a při šifrování v táborových a braných hrách. Přesto však do ní byl koncem roku 2003 přidán nový symbol, zavináč. Jeho zápis vznikl spojením dvou písmen – A a C, vše bez mezer.

Písmena v Morseově abecedě

Jednotlivé znaky Morseovy abecedy se vysílají v kódu, který se skládá z krátkých a dlouhých signálů, každé písmenko z jednoho až čtyř. V psané podobě se používají tečky a čárky, jednotlivá písmena se oddělují lomítkem, slova dvěma lomítky a věty lomítky třemi.

Pomocná slova slouží ke snadnějšímu zapamatování – krátká slabika znamená tečku a dlouhá čárku. Existují i jiná pomocná slova. Na háčky a čárky v překládané zprávě nebereme zřetel.

Znak Zápis Pomocné slovo
A . - Akát
B - . . . Blýskavice
C - . - . Cílovníci
D - . . Dálava
E . Erb
F . . - . Filipíny
G - - . Grónská zem
H . . . . Hrachovina
CH - - - - Chvátám k vám sám
I . . Ibis
J . - - - Jasmín bílý
K - . - Krákorá
L . - . . Lupíneček
M - - Mává
Znak Zápis Pomocné slovo
N - . Nástup
O - - - Ó náš pán
P . - - . Papírníci
Q - - . - Kvílí orkán
R . - . Rarášek
S . . . Sobota
T - Tón
U . . - Uličník
V . . . - Vyučený
W . - - Wagón klád
X - . . - Xénokratés
Y - . - - Ýgar mává
Z - - . . Známá žena


 

Slovo „Shaman“ zapsané Morseovou abecedou bude vypadat takto:

. . . / - - - - / . - / - - / . - / - . //

Číslice v Morseově abecedě

S číslicemi je to ještě jednodušší. Tvoří-li znak 5 signálů, jedná se vždy o číslice. Jsou-li na začátku tečky, pak jejich počet značí výslednou číslici, jsou-li na začátku čárky, výsledek zjistíme sečtením jejich počtu s pětkou.

Číslo Zápis
1 . - - - -
2 . . - - -
3 . . . - -
4 . . . . -
5 . . . . .
Číslo Zápis
6 - . . . .
7 - - . . .
8 - - - . .
9 - - - - .
0 - - - - -

 

Další znaky užívané v Morseově abecedě

Kromě výše zmiňovaných znaků bývají používány i znaky další, zejména při vysílání pomocí baterky, píšťalky nebo při hrách (až na zavináč však již nepatří do mezinárodní Morseovy abecedy).

Číslo Zápis
. . - . - . -
, - - . . - -
; - . - . - .
! - - . . . -
? . . - - . .
: - - - . . .
- - . . . . -
= - . . . -
" . - .. - .
() - . - - . -
@ . - - . - .
Číslo Zápis
Zač. vysílání - . - . - . - .
Jsem připraven . - - .
Rozumím - - - - . -
Nerozumím . . . . . . .
Pomaleji - . - . - ..
Omyl . / . / . / . / . / . / . / . / .
Čekej . - . . .
Opakuji . . / . . / . . / . . / . .
Konec vysílání . . . - . -
Zlomková čára - . . - .
SOS . . . / - - - / . . .